עמותת EMDR ישראל


מאמרים למבוגרים


מאי 2018
מאמר על התנסות בהתערבות מוקדמת R-TEP בעקבות התקפת טילים אינטנסיבית על העיר שדרות.
מאת אילן שפירא, ברורית לאוב, אורנית רוזנבלט. פורסם ב-
Clinical neuropsychiatry. לחצו לצפייה

אפריל 2018
מסמך רשמי בנושא:
"White Paper: "Eye Movement Desensitization and Reprocessing Early Intervention לחצו לצפייה

יוני 2017
מאמר על התערבות טיפול על פי פרוטוקול R-TEP לאחר רעידות האדמה באיטליה בשנת 2012 לחצו לצפייה
מאמר: A Dialectical Perspective on the Adaptive Information Processing Model and EMDR Therapy
מאת ברורית לאוב ונעמי ויינר. המאמר פורסם בידיעון EMDRIA ב-2017. לחצו לצפייה

פברואר 2017
A Dialectical Perspective of Trauma Processing -Brurit Laub and Nomi Weiner לחצו לצפייה

יוני 2015
זוגיות בטראומה, מאת דורית קנובל המאמר עוסק בסוגיית החדירה של תכנים פוסט טראומטיים שונים למרחב הזוגי והשפעתה על ניהול קונפליקטים בין בני זוג. לחצו לצפייה

יולי 2014
מחקר על השימוש בפרוטוקול אירוע עכשווי של פרנסין שפירו (1995) והשפעתו על הפרעת דחק חמורה. לחצו לצפייה
Effects of the EMDR Protocol for Recent Traumatic Events on Acute Stress Disorder: A Case Series
Sarah L. Buydens, Marshall Wilensky, Barbara J. Hensley. Journal of EMDR Practice and Research, Volume 8, Number 1, 2014

יולי 2013
טיפול זוגי בשילוב EMDR בעקבות בגידה – מאת דורית קנובל, באתר פסיכולוגיה בעברית לחצו לצפייה

אוגוסט 2006
שילוב EMDR עם גישה נרטיבית בטיפול בטראומות מורכבות – יאיר עמנואל לחצו לצפייה

EMDR קבוצתי כמודל ראוי לשילוב במערך הטיפולי – איתן בירנבאום לחצו לצפייה

אפריל 2006
אילן שפירא – הנחיות ללמידת גירוי בילטראלי באמצעות העיניים, עברית לחצו לצפייה
Suggested guidelines for teaching Eye Movement BLS – Elan Shapiro, אנגלית לחצו לצפייה
BLS Survey לחצו לצפייה

יולי 2005
טיפול מצד ימין של המוח: תפקיד של EMDR בטיפוח דמיוני בטיפול של חסך מוקדם – אפריל סטיל, לחצו לצפייה
Therapy from the right side of the brain: A role for EMDR with imaginal nuturing in the treatment of early neglect – April Steele, MSc, BCATR

ד"ר אורן קפלן – היבטים היפנוטיים בשיטת EMDR לחצו לצפייה

שילוב של EMDR וציור – שולה ברין לחצו לצפייה

אפריל 2005
אודרי קוק EMDR- בעין אחת, עברית לחצו לצפייה
One Eye EMDR – Audrey Cook, אנגלית לחצו לצפייה

הצורך לנוע ממקום דיסוציאטיבי להתחברות עם האירוע הטראומטי כחלק מתהליך ההחלמה – רעיה רשף,
עברית לחצו לצפייה
The Need to Move from a Dissociative Place to Connect with the Traumatic Event as Part of the Healing Process – Raya Reshef, אנגלית לחצו לצפייה

כמה טיפים מקורס המדריכים של מרילין לובר – אילן שפירא, עברית לחצו לצפייה
Some tips from Marilyn’s Luber consultants course – Elan Shapiro, אנגלית לחצו לצפייה

ינואר 2005
המשך תרגום ההרצאה של שפירו לעברית לחצו לצפייה

הפרעה אובססיבית קומפולסיבית: חרדה, טקסים קו-מורבידיות, או "מצב -אני אחר"? – פרנסס יואלי וטסה פראטוס 
עברית לחצו לצפייה
OCD: ANXIETY, RITUALS, CO-MORBIDITY OR ALTERED EGO-STATE? TREATMENT OUTCOMES WITH EMDR – Frances R. Yoeli, Tessa Prattos, אנגלית לחצו לצפייה

"האיש שרצה להיות שוטר" – ד"ר ג'ודי גדליה, עברית לחצו לצפייה
The would be policeman" – an EMDR Emergency-Room Narrative – Judith Guedalia, Ph.D"
אנגלית לחצו לצפייה

אוקטובר 2004
המשך תרגום ההרצאה של שפירו, עברית לחצו לצפייה

יולי 2004
המשך תרגום ההרצאה של שפירו, עברית לחצו לצפייה

הקדמה למאמר של ברורית לאוב, עברית לחצו לצפייה
המאמר של ברורית לאוב, עברית לחצו לצפייה

Introduction to Brurit Laub's Article אנגלית לחצו לצפייה
Brurit Laub's Article אנגלית לחצו לצפייה

אפריל 2004
מאמרים של שפירו אשר פורסמו בעבר בעיתון, מתורגמים לעברית לחצו לצפייה

הקדמה למאמר של ברורית לאוב לחצו לצפייה 
המאמר של ברורית לאוב, עברית לחצו לצפייה

Introduction to Brurit Laub's Article, אנגלית לחצו לצפייה
Brurit Laub's Article, אנגלית לחצו לצפייה

הצגת מקרה ע"י שולה ברין, עברית לחצו לצפייה
Case presentation by Shula Brin, אנגלית לחצו לצפייה

ינואר 2004
SHAPIRO LECTURE SERIES 10 11 12
מס' 10 לחצו לצפייה
מס' 11 לחצו לצפייה
מס' 12 לחצו לצפייה

EMDR and Right-Left Brain Stimulation
Michel Allon, Ph.D. לחצו לצפייה

דצמבר 2003
הרצאה על EMDR חלק א' ע"י ברורית לאוב לחצו לצפייה

SHAPIRO LECTURE SERIES 8 & 9
מס' 8 לחצו לצפייה
מס' 9 לחצו לצפייה

SHAPIRO LECTURE SERIES 5 6 7
מס' 5 לחצו לצפייה
מס' 6 לחצו לצפייה
מס' 7 לחצו לצפייה

אוקטובר 2003
SHAPIRO LECTURE SERIES 2 3 4
מס' 2 לחצו לצפייה
מס' 3 לחצו לצפייה
מס' 4 לחצו לצפייה

ספטמבר 2003
חמש עשרה התכתבויות במשך פרק זמן של שבוע בפורום המקוון של EMDR- תירגם אלן כהן לחצו לצפייה

(EMDR incomplete sessions (SUMMARY BY LIST MODERATOR לחצו לצפייה

SHAPIRO LECTURE SERIES: EMDRIA Denver 2003 לחצו לצפייה

יוני 2003
דיווחים ושאלות מן המחקר ומן השדה – ד"ר אוה אשכול לחצו לצפייה

הערות מן השדה – ד"ר אוה אשכול לחצו לצפייה

אפריל 2003
EMDR ונפגעי טרור – חלק א' ד"ר גרי קווין 

EMDR ונפגעי טרור- פרוטוקול של טיפול נמרץ Emergency Room (ER) protocol – חלק ב' ד"ר ג'ודי גדליה לחצו לצפייה

מרץ 2003
מצבי חירום EMDR נושא: TOPIC -Recent Critical Events, אילן שפירא לחצו לצפייה 

EMDR RECENT TRAUMATIC EVENT (RTE) PROTOCOL GUIDLELINES in English
by Roger Solomon & Elan Shapiro, אנגלית לחצו לצפייה

הנחיות לפרוטוקול של אירוע טראומטי עכשווי, עברית לחצו לצפייה

האפקטיביות של EMDR אילן שפירא לחצו לצפייה

ינואר 2003
פרוטוקול EMDR וכאב של מרק גרנט המתורגם על ידי ברורית לאוב, עברית לחצו לצפייה

 LIFE IN THE SHADOW OF ANXIETY; THE MASK OF OCD: And EMDR" by Frances Yoeli"
אנגלית לחצו לצפייה

דצמבר 2002
חיבור למשאבים: RC- RESOURCE CONNECTION PROTOCOL הפרוטוקולים של ברורית, אנגלית לחצו לצפייה
הפרוטוקול בעברית לחצו לצפייה

פרוטוקול חיבוק הפרפר, עברית לחצו לצפייה
 The Butterfly's Hug protocol in English, אנגלית לחצו לצפייה

Comments invited! To read others comments and to read how to submit yours click here

נובמבר 2002
פסיכו-אקטואליה, ע"י ד"ר אודי אורן לחצו לצפייה

עגלת הקניות0
אין מוצרים בעגלה.
המשך קניות
0