EMDR הכשרת שלב 1
EMDR הכשרת שלב 2

 

הכשרות EMDR

הכשרת EMDR למבוגרים

השתתפות בהכשרות EMDR מאושרת לאנשי מקצוע העונים על הקריטריונים של הסמכה למטפל EMDR.
לצפייה בקריטריונים, לחצו כאן

הכשרת EMDR כוללת שני שלבים:

שלב 1

ההכשרה הראשונה כוללת 3 עד 4 ימים של הרצאות והתנסות. ההכשרה מתמקדת בלימוד תאוריית עיבוד המידע האדפטיבית (Adaptive Information Processing Model) ובלימוד והתנסות בשימוש בפרוטוקול הבסיסי של ה-EMDR.
כמו כן, כוללת ההכשרה 5 מפגשי הדרכה שנועדו לעזור למשתתפים בהטמעת השימוש ב-EMDR.

שלב 2

ההכשרה השניה כוללת 3 ימים של הרצאות והתנסות. הכשרה זו כוללת העמקה של לימוד התאוריה ולימוד של שיטות התמודדות במצבים מורכבים (כולל פרוטוקולים מתמקדים). גם הכשרה זו כוללת 5 מפגשי הדרכה.

הדרכות EMDR מתקיימות על ידי מדריכי EMDR שעברו הכשרה מיוחדת (או שנמצאים בתהליכי הכשרה).
ההדרכות משלבות התייחסות לראיית המטופלים דרך הפריזמה התאורטית של ה-AIP, עם הדרכה על תכנון טיפול EMDR ושימוש בפרוטוקולים השונים של תרפיית ה-EMDR. בנוסף, ניתנת התייחסות לנושאים פסיכותרפויטים כלליים.
ההדרכה ניתנת הן במתכונת קבוצתית והן במתכונת פרטנית.

רשימת מדריכי EMDR מוסמכים ובהדרכה

רשימת מדריכים בהסמכה המקימים הדרכות פרטניות וקבוצתיות בעלות מוזלות

רשימת קבוצות הדרכה פעילות

מידע לגבי הכשרות ילדים ונוער

בנוסף לסדנאות הנ"ל מקיימת העמותה סדרה של סדנאות המתמקדות בפרוטוקולים מתקדמים, 
המתאימים לאוכלוסיות מיוחדות, לפעילויות הקרובות