עמותת EMDR ישראל

מועדי הכשרות EMDR הקרובות
ההכשרות הינן פרטיות בחסות העמותה

* הקבלה להכשרת שלב 1 ניתנת לעומדים הקריטריונים למטפל EMDR, לחצו לצפייה

הכשרת EMDR שלב 1 מבוגרים

הכשרת שלב 1 בהנחיית ד"ר קרן מינץ מלחי (רמת גן)
18.10.2021
19.10.2021
25.10.2021
8.11.2021
בין השעות 09:00-18:00
מיקום – רמת גן, מיי קמפוס
בשפה העברית

הדרכות (יתקיימו בזום):
22.11.2021
13.12.2021
27.12.2021
בין השעות 16:15-19:15

לפרטים נוספים לחצו כאן.

הכשרת שלב 1 בהנחיית ד"ר אודי אורן (רעננה)
9.11.2021
10.11.2021
16.11.2021
22.12.2021
בין השעות 09:00-18:00
מיקום – רעננה, מכללת גל
בשפה העברית

הדרכות:
19.1.2022
23.2.2022
23.3.2022
בין השעות 09:00-12:00

לפרטים נוספים לחצו כאן.

הכשרת שלב 1 בהנחיית ד"ר דני קאהן (תל אביב)
2.11.2021
9.11.2021
16.11.2021

בין השעות 09:00-18:00

מיקום – תל אביב, מכון מפרשים
בשפה העברית

הדרכות ב ZOOM
7.12.2021
28.12.2021
18.01.2022
בין השעות 8:45-11:00

לפרטים נוספים לחצו כאן.

הכשרת EMDR שלב 2 מבוגרים

הכשרת שלב 2 בהנחיית ד"ר דני קאהן (ירושלים)
5.10.2021
12.10.2021
19.10.2021
בין השעות 09:00-18:00
מיקום – ירושלים
בשפה העברית

הדרכות ב ZOOM
2.11.2021
23.11.2021
14.12.2021

בין השעות 11:00-13:00

לפרטים נוספים לחצו כאן.

הכשרת שלב 2 בהנחיית ד"ר דני קאהן (תל אביב)
08.02.2022
15.02.2022
22.02.2022
בין השעות 09:00-18:00
מיקום – תל אביב
בשפה העברית

הדרכות ב ZOOM
15.03.2022
05.04.2022
03.05.2022
24.05.2022
14.06.2022
בין השעות 08:45-11:00

לפרטים נוספים לחצו כאן.
הכשרת שלב 2 בהנחיית ד"ר אודי אורן (רעננה)
12.10.2021
19.10.2021
26.10.2021
בין השעות 9:00-18:00
9:00-14:00 תאוריה     14:00-18:00 תרגול
מיקום – רעננה, מכללת גל

בשפה העברית
הדרכות:
23.11.2021
21.12.2021
18.1.2022
22.02.2022

בין השעות 9:00-13:00

לפרטים נוספים לחצו 
כאן.

הכשרת שלב 2 בהנחיית ד"ר קרן מינץ מלחי (רמת גן)
7.3.2022
14.3.2022
21.3.2022
בין השעות 09:00-18:00
מיקום – פתח תקווה/ רמת גן, מיי קמפוס
בשפה העברית

הדרכות (יתקיימו בזום):
4.4.2022
2.5.2022
16.5.2022
30.5.2022
בין השעות 16:15-19:15


לפרטים נוספים לחצו כאן.

הכשרת שלב 2 בהנחיית ד"ר קרן מינץ מלחי (רמת גן)
4.11.2021
11.11.2021
18.11.2021
בין השעות 10:00-19:00
מיקום – פתח תקווה/ רמת גן, מיי קמפוס
בשפה העברית

הדרכות (יתקיימו בזום):
25.11.2021
9.12.2021
6.1.2022
27.1.2022
בין השעות 16:15-19:15

לפרטים נוספים לחצו כאן.