עמותת EMDR ישראל

הסמכה למטפל EMDR


תנאי הקבלה לקורס הכשרה למטפל EMDR, ניתן לקרוא כאן


קבלה סטנדרטית
* פסיכולוגים בעלי תואר שני (קליני, חינוכי, שיקומי, רפואי, התפתחותי) בעלי מומחיות בתחומם או במהלך תקופת ההתמחות.
* פסיכיאטרים בעלי מומחיות או במהלך תקופת התמחותם.
* עו"ס בעלי תואר שני במסלול קליני\טיפולי ישיר.
* בעלי תואר שני בטיפול באומנות, תואר הכולל שנת הכשרה מעשית והדרכה.
* קרימינולוגים קליניים.
* מטפלים משפחתיים מוסמכים.

דרישות לקבלה בלתי סטנדרטית
על הפונה לעמוד בדרישות האקדמיות וגם בנסיון הטיפולי וגם בשעות ההדרכה המפורטות להלן:

דרישות אקדמיות:
תואר ראשון במסלול בריאות הנפש,
פלוס
קורסים תיאורטיים ברמה של תואר שני בנושאים הבאים (או נושאים מקבילים):
א. פסיכולוגיה התפתחותית 1 סמסטר = 28 שעות לימוד
ב. מבוא לתיאוריות אישיות 1 סמסטר = 28 שעות לימוד
ג. פסיכופתולוגיה 1 סמסטר = 28 שעות לימוד
ד. פסיכו דיאגנוסטיקה  או כלים לאבחון או ראיון אבחוני 1 סמסטר = 28 שעות לימוד.
פלוס
לימודי פסיכותרפיה תלת שנתיים (הכוללים קורסים תיאורטיים, הכשרה מעשית, ופרקטיקום המלווה בהדרכה).

ניסיון טיפולי:
25 מקרים טיפוליים לפחות
תחת הדרכה של לפחות 2 מדריכים.

שעות הדרכה:
100 שעות הדרכה לפחות
שניתנו ע"י מדריכים בעלי מומחיות במקצוע טיפולי מוכר (פסיכולוג, עו"ס, פסיכיאטר, מטפל באומנות, מטפל משפחתי מוסמך, קרימינולוג קליני).

יש לצרף המלצות כתובות מהמדריכים, כולל ציון תקופת ההדרכה, מספר שעות ההדרכה, וכמות המטופלים עליהם ניתנה ההדרכה.

לפחות המלצה אחת צריכה להינתן ממדריך המכיר את עבודת הפונה שלא מתקופת לימודי הפסיכותרפיה.

מצב מסמך המפרט את אופן הגשת בקשה לועדת החריגים. לחצו כאן
ועדת חריגים תדון בכל פנייה לגופה, אולם תבחן את הפנייה בהתאמה לקריטריונים המפורטים לעיל.

ניתן לשלוח בקשה לועדת החריגים דרך מזכירות העמותה: [email protected]

עגלת הקניות0
אין מוצרים בעגלה.
המשך קניות
0