עמותת EMDR ישראל


ספרות מקצועית:

מאמרים לאוכלוסיית טיפול מבוגרים, לחצו לצפייה
מאמרים לאוכלוסיית טיפול ילדים ונוער, לחצו לצפייה