עמותת EMDR ישראל

הסמכה למטפל EMDR

קריטריוני ההסמכה למטפל EMDR מוכר
Accredited EMDR Practitioner
1) על המבקש להיות בעל/ת רשיון מקצועי באחד בתחומי בריאות הנפש כמפורט להלן:
 – פסיכולוג מומחה (ע"י משרד הבריאות)
– עובד סוציאלי בעלי מ.א. קליני או מ.א. בעבודה סוציאלית
– בוגר בי"ס לפסיכותרפיה
– פסיכיאטר מומחה
– בעל מקצוע טיפולי  אחר (חבר י.ה.ת) בעל תואר מ.א ואישור של משרד הבריאות
– מטפל משפחתי מוסמך
2) דרושות שתי שנות ניסיון בתחום העיסוק המקצועי, בהיקף של חצי משרה לפחות.
3) סיום שני השלבים של הכשרת הבסיס ב EMDR (שלב 1 ו- שלב 2) ע"י ארגון המוכר ע"י EMDR אירופה
4) חלפה שנה אחת מקבלת תעודת סיום שלב 2.
5) יש לקיים מינימום 50 טיפולי EMDR אשר מועברים למינימום 25 מטופלים.
6) יש להשתתף בלפחות 20 פגישות הדרכה פרטנית וקבוצתית. מתוך 20 פגישות הדרכה לפחות 5 פגישות הדרכה פרטנית.
(פגישת הדרכה קבוצתית שווה לפגישת הדרכה פרטנית אחת).
7) על המודרך להסריט טיפול בן שעה לפחות המדגים את שליטתו בפרוטוקול הבסיסי המלא של EMDR:
ראשית יש להעביר את הסרטון לצפייה של מדריך מוסמך (המדריך הקבוע יכול לשמש לתפקיד זה). על המדריך לצפות בסרטון במלאו. במידה והמדריך אישר את הסרטון בהתאם לקריטריונים המבוקשים
שקיבל מועדת ההסמכה עליו לכתוב המלצה המתבססת על תוכן הסרטון.

להלן ההנחיות לצילום הסרטון:
1. הסרט צריך להראות את שלבים 3, 4, ו 5 של הפרוטוקול.
2. הסרטון צריך להיות מצולם ללא עריכה.
3. אין לקרוא מהפרוטוקול בזמן הסרטון.
4. המטפלים מתבקשים לא להתערב בתהליך, אלא אך ורק אם התהליך לא מתקדם. 
5.על המטפלים להראות שהם יודעים להשתמש בגירוי בילטראלי של הזזת עיניים (גם אם בהמשך הסרטון הם משתמשים בגירוי בילטראלי אחר)
6. יש לצרף סיכום בכתב של הטיפול בסרטון ותוכנית הטיפול לפי המודל ה AIP.
7. אורך הסרטון – שעה.
8) יש לצרף 2 מכתבי המלצה מקצועית: אחד מהמדריך ב-EMDR (בנוגע ליכולת המועמד להשתמש ב-EMDR במסגרת עבודתו הקלינית) ומכתב המלצה שני בנוגע לאתיקה המקצועית שלו ואופי עבודתו (ניתן ממקום העבודה).
9) על מבקש ההסמכה להיות חבר עמותת EMDR ישראל.
לאחר אישור ההסמכה יש לבצע תשלום להסמכה של סך 450 ₪.
תעודת מטפל מוסמך הנה בתוקף ל- 5 שנים.
בסיומן יש לחדש את ההסמכה תוך הצגת מסמכים על המשך התפתחות מקצועית ב-EMDR.
הגשת בקשת הסמכה:
אנא שלחו את פנייתכם רק לאחר שעמדתם בכל הקריטריונים. 
* יש למלא את הטפסים הבאים ולצרף את המסמכים הדרושים: טופסי הסמכה למטפל.
טופס הסמכה למטפל
אותם יש לשלוח למייל מזכירות משרד העמותה:  [email protected]
* להעברת הסרטון:  שלח מייל למזכירות העמותה בנושא  [email protected].
טפסי הנחיות לצפיית מדריך EMDR מוסמך בסרטון טיפול של מועמד להסמכה למטפל: טופס מס' 1 , טופס מס' 2
עגלת הקניות0
אין מוצרים בעגלה.
המשך קניות
0