עמותת EMDR ישראל

EMDR טיפול לילדים ונוער

 

הכשרות לטיפול בילדים ונוער בגישת EMDR

ההכשרה ב-EMDR לטיפול באוכלוסיית הילדים והנוער כוללת שני שלבים:

שלב 1

ההכשרה הראשונה הינה בת 2 ימים של הרצאות והתנסות.
היא מיועדת למטפלים בילדים שעברו את ההכשרה של שלב 1 במבוגרים.
ההכשרה מתמקדת בלימוד תיאוריית עיבוד המידע האדפטיבית (Adaptive Information Processing Model)
ובלימוד והתנסות בשימוש בפרוטוקול הבסיסי של ה-EMDR והתאמתו לשלבים ההתפתחותיים הרלבנטיים,
כולל פרוטוקלים מותאמים לעבודה עם ילדים.
כמו כן כוללת ההכשרה 5 מפגשי הדרכה עם מדריכים שהוכשרו להדרכה ב-EMDR בילדים.
מפגשים אלו נועדו לסייע למשתתפים בהטמעת השימוש ב-EMDR.

שלב 2

ההכשרה השנייה כוללת 2 ימים של הרצאות והתנסות. היא מיועדת למטפלים בילדים שעברו הכשרה שלב 2 במבוגרים.
הכשרה זו כוללת העמקה של לימוד התאוריה ולימוד של שיטות התמודדות במצבים מורכבים (כולל פרוטוקולים ממוקדים לעבודה עם ילדים ומתבגרים). גם הכשרה זו כוללת 5 מפגשי הדרכה עם מדריכים שהוכשרו להדרכה ב-EMDR בילדים.

בנוסף לסדנאות הנ"ל מקיימת העמותה סדרה של סדנאות המתמקדות בפרוטוקולים מתקדמים, המתאימים לאוכלוסיות לעבודה עם ילדים ובני נוער.

למועדי ההכשרות ילדים ונוער