עמותת EMDR ישראל

לוגו עמותת EMDR ישראל


תקנון עמותה וקוד אתי – עמותת EMDR ישראל


תקנון עמותת EMDR ישראל , 
לחצו לצפייה
קוד אתי עמותת EMDR ישראל , לחצו לצפייה
קוד אתי של האירגון האירופאי- EMDR
 Europe, לחצו לצפייה

 

הליך בקשת תלונה לועדת האתיקה של עמותת EMDR ישראל:
מכתב תלונה יש לשלוח לתיבת המייל   [email protected]
ישירות לועדת אתיקה.
הועדה תפנה לבקשת תגובה מהנילון.
הועדה תדון בתלונה ובהתאם לצורך תתייעץ עם צד חיצוני (חברי עמותה אחרים, עו"ד).
הועדה תשלח מכתב תשובה למלין כולל העתק לנילון.
במקרה של עבירות חמורות או פליליות יומלץ למתלונן לפנות לרשויות או לועדות האתיקה על פי מקצועו של הנילון.

עגלת הקניות0
אין מוצרים בעגלה.
המשך קניות
0