עמותת EMDR ישראל

לוגו עמותת EMDR ישראל


תקנון עמותה וקוד אתי – עמותת EMDR ישראל


תקנון עמותת EMDR ישראל , 
לחצו לצפייה
קוד אתי עמותת EMDR ישראל , לחצו לצפייה
קוד אתי של האירגון האירופאי- EMDR
 Europe, לחצו לצפייה

 

הליך בקשת תלונה לוועדת האתיקה של עמותת EMDR ישראל:
מכתב תלונה יישלח למזכירות העמותה ויועבר לוועדה.
הוועדה תפנה לבקשת תגובה מהנילון.
הוועדה תדון בתלונה ובהתאם לצורך תתייעץ עם צד חיצוני (חברי עמותה אחרים, עו"ד).
הוועדה תשלח מכתב תשובה למלין כולל העתק לנילון.
במקרה של עבירות חמורות או פליליות יומלץ למתלונן לפנות לרשויות או לוועדות האתיקה על פי מקצועו של הנילון.