לוגו עמותת EMDR ישראל

 
משולחן הוועד – עידכוני ישיבות עמותה

בראשית חופשת הקיץ ב-8.7.2018 התקיימה ישיבת וועד.
נמסרו עדכונים על פעילותן השוטפת של הוועדות השונות;  וועדת אתיקה הציגה את הליך הגשת התלונה לוועדה.
ועדת טראומה-איד דווחה על הצטרפות המתנדבים: נעמי רביד, תולי פלינט ודניאלה זינגרייך. פעילות הוועדה התרחבה ונוצר שיתוף פעולה עם ישראייד. אביבה פרצוב, גזברית העמותה, הציגה את הדוח השנתי ל-2017: לשנת הכספים שהסתיימה ב-31.12.2017 העמותה סיימה עם רווח תפעולי שנבע מצמצום הוצאות ובשל מספר ההשתלמויות הגבוה (14 השתלמויות) באותה השנה. וועדת השתלמויות הציגה קול קורא לכנס EMDR ישראל הראשון שיערך במאי 2019.
לטובת חברי העמותה הוחלט כי ההרצאות המצולמות מערבי העיון יינתנו בחצי שנה הקרובה לצפייה חינם לחברי עמותה (מדור הטבות לחברי עמותה).

בישיבתו האחרונה שהתקיימה ב-3.5.2018 דן הוועד במספר נושאים:
אושרו קיום הכשרות EMDR באוניברסיטאות כחלק מהחוג לתואר שני בעבודה סוציאלית בסמסטר
האחרון לתואר השני.
דווחה תוכנית ההשתלמויות ל-2019 ובראשה הכנס הראשון של EMDR ישראל.
אתר האינטרנט החדש של העמותה יעלה בקרוב בישיבה דנו על הכללת צילומי הרצאות השתלמויות,
פרטי אינדקס מטפלים כמו גם את התקנון והקוד האתי של העמותה בהתאם לדרישות EMDR אירופה.
וועדת שיווק וועדת ילדים ונוער הציגו את התוכניות השנתיות.
אושרה הצטרפותן של ליאורה מחט כמתנדבת לעזרה בוועדת שימור חברים ונעמי רביד כמתנדבת בוועדת טראומה איד.

עדכון הישיבה האחרונה שהתקיימה ב-11.2.2018
הוועד אישר את הצטרפותן של יעלה לבבי ונאוה גרינפלד לוועד.
הוועדות השונות סיכמו את פעילותן בשנת 2017 ודיווחו על התוכניות לשנה הקרובה.
קול קורא לעזרה בוועדת שימור חברים, בניהולה של דניאלה שריקי: 
נדרשים מטפלי EMDR אנרגטיים, ממרכז הארץ, אזור ירושלים והדרום, בעלי ניסיון וידע בשיטה ובתהליכי ההסמכה,
רצוי מטפלים מוסמכים, אשר מזוהים עם העמותה ומטרותיה ומוכנים לסייע בהתנדבות לחיזוק הקשרים עם
מסיימי שלב 1 ו-2. הפעילות תעשה ע"י יצירת קשר טלפוני עם מסיימי ההכשרות (לכל מתנדב תנתן רשימה) וברור האם עובדים בשיטה, האם יש קשיים, האם זקוקים להדרכה (הפניה למדריכים וקבוצות הדרכה), הסבר כיצד להתקדם לקראת הסמכה, חשיבות הסמכה למטפל, חשיבות חברות בעמותה עדכון על פעילויות העמותה והכוונה נוספת בהתאם לנדרש. 
המתנדבים יקבלו הסברים על תהליך ההסברה, דמי החבר, רשימות מדריכים וקבוצות הדרכה.
בנוסף, ישנו שאלון מסודרלשיחת הטלפון שנותן הכוונה.
למעוניינים נא לשלוח מייל ל-emdrortal@gmail.com