עמותת EMDR ישראל

חידוש הסמכה Re-accreditation

הקדמה:
אגודת EMDR אירופה מחייבת חידוש ההסמכה במעמד של מטפל מוסמך, מדריך מוסמך ומכשיר מוסמך ב-EMDR.
המטלה הזאת מוטלת על העמותות הלאומיות.
אחת המטרות של חידוש ההסמכה היא לוודא את המשך ההתמקצעות ב-EMDR הכולל השתלמויות, המשך הכשרה והתמחויות בתחום, תוך שמירת הקשר עם הקהילה המקצועית.
רק כך נוכל להמשיך ליהנות מהמשך המעמד הפרופסיונלי הגבוה של העוסקים ב-EMDR.
1) מטפלים, מדריכים וטריינרים ב-EMDR נדרשים לחדש את הסמכתם כל 5 שנים באמצעות העמותה הלאומית,
במקרה שלנו עמותת EMDR ישראל.
2) חידוש ההסמכה יאפשר למטפלים ולמדריכים להמשיך להיות רשומים כמטפלי EMDR מוסמכים, ולהופיע באתר
עמותת EMDR ישראל הקשורה לאתר EMDR Europe.
3) חידוש ההסמכה יאפשר למטפלים ומדריכים להמשיך לטפל ב-EMDR תוך שימוש במודל AIP.

הקריטריונים לחידוש ההסמכה בקטגוריות השונות הם:

1) הוכחה לכך שהפונה חבר מלא בעמותת EMDR ישראל.

2) על הפונה להיות בעל מעמד מקצועי מוכר ב-EMDR ואינו מעורב בשום עברה פלילית או משמעתית הנוגדת
את האתיקה המקצועית.

3) הוכחה לכך שהפונה צבר 50 שעות קרדיט ב-EMDR המבוסס על מודל AIP מאז ההסמכה האחרונה
(שעת קרדיט = שעת השתלמות). מתוך 50 השעות הדרושות יש להשתתף ב-5 השתלמויות של העמותה הישראלית
ל-EMDR, לפחות השתתפות בהשתלמות אחת בשנה.
עמותת EMDR תכיר בפעילויות שונות כפעילות המוכרת לצבירת שעות קרדיט, כגון: השתלמויות , ימי עיון, כנסים בארץ ובחו"ל, הצגת פעילות מחקרית, שעות הדרכה, שעות הוראה, מחקר וכל פעילות הנחשבת כתורמת לפיתוח EMDR ברמה הארצית או המקומית.

הערות
1) לעמותת EMDR ישראל יש את שיקול הדעת להתחשב בנסיבות מקלות במקרים מיוחדים בהם הפונים לא עמדו בכל הקריטריונים ולשם כך יהיו קריטריונים לאותם מקרים חריגים שיקבעו על ידי וועדת החריגים של העמותה.

2) אם העוסקים ב-EMDR לא יפנו לחידוש ההסמכה או שהפונים לא יעמדו בדרישות ההסמכה, הם עלולים לאבד את מעמדם המקצועי בתחום ה-EMDR ושמם יוסר מרשימת המטפלים המוסמכים ב-EMDR ומהאתר של עמותת EMDR ישראל.

3) אם העוסקים ב-EMDR לא יעברו את תהליך חידוש ההסמכה או החידוש לא יאושר, לא תהיה להם הזכות להציג את עצמם כמטפלי EMDR ולא יוכלו להשתמש בתואר זה בספרות המקצועית או בכל דרך תקשורתית אחרת.

4) חברים ללא הסמכה בתוקף לא יוכלו להשתמש או להציג לוגו של EMDR.

5) חבר שפג תוקף ההסמכה שלו לפני זמן רב ידרש לפנות לחידוש ההסמכה תוך דרישה להמלצה של מדריך מוסמך
מטעם EMDR ישראל.

טופס חידוש הסמכה
את טופס חידוש ההסמכה ואישורי הפעילויות יש לשלוח למייל מזכירות העמותה: [email protected]
עלות חידוש הסמכה 450 ש"ח  

עגלת הקניות0
אין מוצרים בעגלה.
המשך קניות
0