עמותת EMDR ישראל

ועדות עמותה

העמותה מנוהלת על ידי ועד, 
המורכב מחברי עמותה מתנדבים ובראשו יו"ר ומס' ועדות.

 
יו"ר: ד"ר אודי אורן
 
סגן יו"ר: אילן שפירא
 
צוות ניהול: ד"ר אודי אורן, אסתי בר שדה,
אביבה פרצוב, אילנה דיאמנט
 
גזברית: אביבה פרצוב
 
ועדת השתלמויות:
גילה הרן (יו"ר)
יעלה לבבי
עדי בלונדהיים
נעמי רביד
ד"ר קרן מינץ מלחי
 
 
ועדת הסמכה ורה אקרדיטצייה:
ד"ר מישל אלון (יו"ר)
אילן שפירא
אלן כהן
ד"ר ציפי שני


 
 

ועדת חריגים וקבלה לתוכניות הכשרה:
דפנה אשכנזי (יו"ר)

ד"ר אודי אורן
ד"ר דני קאהן
יוני אלקינס 
אריאלה בכר

 

ועדת קהילה: 
יעלה לבבי (יו"ר)
עדי בלונדהיים
נעמה סגל בלינדר
דורית פרי הלפרן
ענת ריבלין
ליבי שמואל


ועדת ילדים ונוער:

אסתי בר–שדה (יו"ר)
ליאורה מחט
שירלי שיזף להב
סיגל האס
שפרה וולגלרנטר

דינה לינדמן
אריאלה בכר
קרן חסדאי

 
ועדת אתיקה:
עדית יהודית לוי (יו"ר)
ד"ר מזל מנחם
 


ועדת TraumaAid:

אלון פליישר (יו"ר)
דורית קנובל
גילה הרן
עינת קאופמן
בת' עופר

 
ועדת שיווק:
דורית סגל (יו"ר)
מרב רייף ממן

ועדת מחקר:
אילן שפירא
אודי אורן
דורית סגל
מרב רייף ממן
 

ועדת ביקורת:
מירתה שניר

אסתר פורת

 

 
צוות פייסבוק:
דורית פרי הלפרן 
אלון פליישר
דורית סגל
ענת ריבלין
יותם פלג
 

עורכות מידעון העמותה:
אילנה דיאמנט
חיה ספוקויני