עמותת EMDR ישראל

ועדות עמותה

העמותה מנוהלת על ידי ועד, 
המורכב מחברי עמותה מתנדבים ובראשו יו"ר ומס' ועדות.

 
יו"ר: ד"ר אודי אורן
 
סגן יו"ר: אילן שפירא
 
צוות ניהול: ד"ר אודי אורן, אסתי בר שדה,
אביבה פרצוב, אילנה דיאמנט
 
גזברית: אביבה פרצוב
 
ועדת השתלמויות:
גילה הרן (יו"ר)
יעלה לבבי
עדי בלונדהיים
נעמי רביד
ד"ר קרן מינץ מלחי
 
 

ועדת ילדים ונוער:
אסתי בר–שדה (יו"ר)

ברברה ויז'נסקי
ליאורה מחט
שירלי שיזף להב
יעל שנער
שפרה וולגלרנטר
דינה לינדמן

 

ועדת חריגים וקבלה לתוכניות הכשרה:
ד"ר אודי אורן

ד"ר דני קאהן
דפנה אשכנזי
יוני אלקינס 

 

 

ועדת קהילה:
דניאלה שריקי (יו"ר) 

יעלה לבבי
עדי בלונדהיים
נעמה סגל בלינדר
דורית פרי הלפרן
ענת ריבלין

 

ועדת הסמכה ורה אקרדיטציה:
ד"ר מישל אלון (יו"ר)

אילן שפירא
אלן כהן
אסתי בר שדה

 

ועדת ביקורת:
מירתה שניר

אסתר פורת


ועדת TraumaAid:

דורית קנובל (יו"ר)
נעמי רביד
גילה הרן
אירנה מרשבסקי
איה ניצן 
עינת קאופמן

 
ועדת אתיקה:
עידית יהודית לוי (יו"ר)
ד"ר מזל מנחם
 

ועדת קידום מחקר ב-EMDR:
ד"ר דפנה שיר תקוע (יו"ר)
ד"ר אודי אורן
אלון פליישר
אילן שפירא

 

ועדת אירוח מרצים מחו"ל:
דורית קנובל

 
ועדת יחסי ציבור ושיווק:
דורית סגל (יו"ר)
גילה הרן
ליאורה מחט
ענת ריבלין
 

עורכות מידעון העמותה:
אילנה דיאמנט