עמותת EMDR ישראל

וועדות העמותה

ועדות עמותה

העמותה מנוהלת על ידי ועד מנהל, 
המורכב מחברי עמותה ובראשו יו"ר ומס' ועדות.

החל מ-8.1.2017 נכנס לתפקידו ועד חדש
ועדות חדשות:

יושב ראש: ד"ר אודי אורן

סגני יו"ר:
אילן שפירא

צוות ניהול:
ד"ר אודי אורן
אביבה פרצוב
אסתי בר-שדה

גזברית:
אביבה פרצוב

חברי הועדות השונות:

ועדת השתלמויות:
גילה הרן (יו"ר)
חוה גולדברג
ורד כהן בן עטר
יעלה לבבי
עדי בלונדהיים (מתנדבת)

ועדת ילדים ונוער:
אסתי בר–שדה (יו"ר)
ברברה ויז'נסקי
ליאורה מחט
טובה נר

ועדת ניו מדיה:
דורית סגל (יו"ר)
ד"ר דני קאהן
טובה נר

ועדת הסמכה ורה אקרדיטציה:
ד"ר מישל אלון (יו"ר)
אילן שפירא
אלן כהן

ועדת שימור חברים:
דניאלה שריקי (יו"ר) 
ליאורה מחט (מתנדבת)

ועדת חריגים וקבלה לתוכניות הכשרה:
ד"ר אודי אורן
ד"ר דני קאהן
דפנה אשכנזי
יוני אלקינס 

ISRAEL EMDR HAP TraumAid:
דורית קנובל
ברברה ויז'נסקי
דורית סגל
נעמי רביד (מתנדבת)
תולי פלינט (מתנדב)
דניאלה זיגנרייך (מתנדב

ועדת אתיקה:
עידית לוי (יו"ר)
ד"ר מזל מנחם
נאוה גרינפלד (מתנדבת)

ועדת יחסי ציבור ושיווק:
דורית סגל
גילה הרן
ליאורה מחט
ענת ריבלין

עורכות מידעון העמותה:
אילנה דיאמנט
דורית סגל

ועדת אירוח מרצים מחו"ל:
דורית קנובל

ועדת קידום מחקר ב-EMDR:
יוני אלקינס
ד"ר אודי אורן
אילן שפירא
ד"ר קרן מינץ מלחי (מתנדבת)
ד"ר דפנה שיר תקוע (מתנדבת)

ועדת ביקורת:
אסתר פורת
מירתה שניר

מזכירת העמותה (בשכר): 
הדר חמיידדס