עמותת EMDR ישראל

ועדות עמותה

העמותה מנוהלת על ידי ועד, 
המורכב מחברי עמותה מתנדבים ובראשו יו"ר ומס' ועדות.

 
יו"ר: ד"ר אודי אורן
 
סגן יו"ר: אילן שפירא
 
צוות ניהול: ד"ר אודי אורן, אסתי בר שדה,
אביבה פרצוב
 
גזברית: אביבה פרצוב
 
ועדת השתלמויות:
גילה הרן (יו"ר)
יעלה לבבי
עדי בלונדהיים
נעמי רביד
ד"ר אורית נחמיאס חימוביץ'
 
 

ועדת ילדים ונוער:
אסתי בר–שדה (יו"ר)

ברברה ויז'נסקי
ליאורה מחט
שירלי שיזף להב
יעל שנער
שפרה וולגלרנטר
דינה לינדמן

 

ועדת חריגים וקבלה לתוכניות הכשרה:
ד"ר אודי אורן

ד"ר דני קאהן
דפנה אשכנזי
יוני אלקינס 

 

ועדת קהילה:
דניאלה שריקי (יו"ר) 

יעלה לבבי
עדי בלונדהיים
נעמה סגל בלינדר
דורית פרי הלפרן

 

ועדת הסמכה ורה אקרדיטציה:
ד"ר מישל אלון (יו"ר)

אילן שפירא
אלן כהן
אסתי בר שדה

 

ועדת ביקורת:
מירתה שניר

אסתר פורת

 
ועדה למשבר הקורונה:
ד"ר אודי אורן
אסתי בר שדה
אביבה פרצוב
יעלה לבבי
גילה הרן
נעמי רביד
שמעון רביד
אלון פליישר
דורית סגל
דורית פרי הלפרן
אילנה דיאמנט
דורית קנובל
ד"ר דני קאהן
שירלי שיזף להב
שפרה וולגלרנט
 

ועדת קידום מחקר ב-EMDR:
ד"ר קרן מינץ מלחי (יו"ר)

ד"ר דפנה שיר תקוע (יו"ר)
ד"ר אודי אורן
אלון פליישר
אילן שפירא

 
ועדת אתיקה:
עידית לוי יהודה (יו"ר)
ד"ר מזל מנחם
 

עורכות מידעון העמותה:
דורית סגל
אילנה דיאמנט

 
ועדת יחסי ציבור ושיווק:
דורית סגל (יו"ר)
גילה הרן
ליאורה מחט
ענת ריבלין
 

ועדת אירוח מרצים מחו"ל:
דורית קנובל

 

מזכירת העמותה: (בשכר)
הדר חמיידס