עמותת EMDR ישראל

איך לשמור על המטפל- טיפול עצמי למטפלים בטראומה עם ד"ר קרן מינץ מלחי - 3.8.21 סיכום הסמינר עם יעלה לבבי ודר קרן מינץ מלחי

55.0075.00

Share